Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Implantació i consultoria

Adaptació de la teva empresa a la normativa en PBC i FT (Llei 14/2017). Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques de classificació i admissió de clients.

Amb la finalitat de complir correctament amb la normativa de BC/FT, els subjectes obligats hauran de comptar amb mesures i procediments adaptats a les necessitats de les activitats que cadascun d'ells realitzi.

Per això, el nostre equip de professionals compta amb una àmplia experiència en desenvolupar plans específics de consultoria destinats a implantar a cada client totes aquestes mesures i procediments. Per crear una política de classificació i admissió de cada client, realitzem un estudi previ per analitzar el perfil i l'activitat que desenvolupa, així avaluem el risc en què pot estar exposada l'empresa en si.

Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

icon-auditoria

Auditories i informes

icon-mantenimiento

Manteniment

icon-crs-iai

Auditoria de CRS o IAI

icon-estudi-eri

Estudi del Risc Individual (ERI)

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim