Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Estudi del Risc Individual (ERI)

L’Estudi del Risc Individual (en endavant ERI) va ser introduït com a obligació mitjançant l’entrada en vigor de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

L'ERI es tracta d’una eina que ha de servir a cada subjecte obligat per a identificar i gestionar adequadament els riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme als quals es troba exposat.

Els riscos que s’han d’avaluar són, per exemple i entre d’altres, els següents:

  • Naturalesa, diversitat i complexitat dels seus negocis;
  • Els seus mercats objectius;
  • Nombre de clients i beneficiaris efectius ja identificats com de risc elevat;
  • Jurisdiccions a les que es troba exposat;
  • Canals de distribució;
  • Tipologia de societats o entitats;
  • Volum o grandària de les operacions;

L’ERI ha d’estar adequadament documentat i reflectit en un informe escrit, aprovat per l’òrgan d’Administració de l’entitat i, alhora, s’ha de posar a disposició de la UIFAND immediatament quan aquesta ho requereixi.

Així mateix, es recomana una periodicitat d’actualització de 3 anys i, alhora, sempre que hi hagi un canvi significatiu en les variables emprades en la realització de l’ERI que justifiquin una revisió extraordinària abans del termini establert.  

L’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció de caràcter molt greu, la qual es sanciona amb:

  1. Multa de 90.001 a 1.000.000 d’euros;
  2. Restricció temporal o definitiva de determinats tipus d’operacions;
  3. Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat corresponent.

No dubti en contactar amb nosaltres per confeccionar-li un ERI totalment adaptat a la seva companyia. A Tarinas comptem amb professionals especialitzats en matèria de prevenció de blanqueig de diners amb molts anys d’experiència, tant a Andorra com a Espanya.

Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

icon-auditoria

Auditories i informes

icon-consultoria

Implantació i consultoria

icon-mantenimiento

Manteniment

icon-crs-iai

Auditoria de CRS o IAI

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim