Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Auditories i informes

Desenvolupament de l’Auditoria Externa Independent d’obligat compliment per la Llei 14/2017 en matèria de PBC i FT.

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, exigeix als subjectes obligats dur a terme una auditoria externa independent anual.

Aquesta auditoria externa independent anual ha de ser realitzada per un auditor extern que acrediti una adequada formació i experiència professional en aquesta matèria.

L'equip de TARINAS CONSULTING compta amb una excel·lent formació que garanteix la correcta revisió d'aquest tipus d'encàrrecs. Alhora, els nostres professionals compleixen estrictament amb les directrius marcades per la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND), tal i com assenyala aquest organisme.

A TARINAS CONSULTING dissenyem procediments i controls adequats, així com eficaços, per a cada entitat obligada. D'aquesta manera, podem confeccionar un complert anàlisis sobre les mesures i procediments a implantar en aquestes.

Realitzant auditories externes amb TARINAS CONSULTING, els subjectes obligats no s’hauran de preocupar en cas de ser sotmesos a una inspecció per part de la UIFAND. El nostre equip disciplinari realitza seguiments periòdics i indica als nostres clients quines condicions han d'adoptar per assegurar el correcte compliment de la normativa aplicable.

Els nostres serveis professionals destaquen per assegurar la tranquil·litat dels nostres clients.

Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

icon-consultoria

Implantació i consultoria

icon-mantenimiento

Manteniment

icon-crs-iai

Auditoria de CRS o IAI

icon-estudi-eri

Estudi del Risc Individual (ERI)

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim