Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

Sol·liciten els nostres serveis professionals de diferents disciplines relacionats amb sectors com el financer, comercial o privat, així com també associacions sectorials, amb les que col·laborem.

Auditories i informes

Desenvolupament de l'Examen Extern anual i dels informes de seguiment d'obligat compliment per la llei 14/2017 en matèria de PBC i FT.

Implantació i consultoria

Adaptació de la teva empresa a la normativa en PBC i FT (Llei 10/2010). Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques de classificació i admissió de clients.

Assessoria

Informació actualitzada a través del nostre Butlletí d'Actualitat. Atenció de qualsevol dubte o consulta en matèria de PBC i FT. Suport davant incidències del SEPBLAC.

Formació

Cursos obligats anuals impartits a través de la nostra plataforma web en matèria de PBC i FT. Formació subvencionada per la Fundae.

Manteniment

Suport i seguiment continu per dur a terme el compliment efectiu de la normativa.

Auditoria de CRS o IAI

D’acord amb la Llei 19/2016 d’IAI, certs subjectes obligats tenen el deure de passar auditories anuals en CRS o IAI.

Estudi del Risc Individual (ERI)

L’Estudi del Risc Individual va ser introduït com a obligació mitjançant l’entrada en vigor de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Canal de denúncies anònim

Tots els subjectes obligats de la Llei de PBC/FT tenen l’obligació de disposar d’un canal de denúncies perquè tots els empleats, directius i agents puguin denunciar, de manera anònima, qualsevol infracció de la legislació en el si de la seva companyia.