Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Política de privacitat

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, TARINAS CONSULTING & LEARNING, S.L.P.U. (en endavant, TARINAS CONSULTING) amb domicili social Carrer Sant Jaume, núm. 246 baixos, 08370 Calella (Barcelona)  informa a l'Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que TARINAS CONSULTING accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.andorra.tarinasconsulting.com seran incorporades en un fitxer titularitat de la TARINAS CONSULTING amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, en el cas que hagi prestat el seu consentiment exprés, enviar comunicacions comercials.

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.

En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que TARINAS CONSULTING no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, TARINAS CONSULTING quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a TARINAS CONSULTING han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

TARINAS CONSULTING informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a TARINAS CONSULTING al domicili social situat a Carrer Sant Jaume, núm. 246 baixos, 08370 Calella (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat o bé a la direcció de correu electrònic consulting@tarinas.com.