Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Finalitza el termini per la realització i documentació de l’Estudi del Risc Individual

En dos mesos finalitza el termini per la realització i documentació de l’Estudi del Risc Individual

El proper 18 de juliol de 2019 finalitza el termini per la realització de l’ERI

Els subjectes obligats de la Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme tenen el deure de confeccionar i documentar un Estudi de Risc Individual (ERI); amb l’objectiu de poder determinar el nivell de risc global, en termes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (BC/FT) que presenta el subjecte obligat en el seu conjunt.

El citat ERI ha de posar-se a disposició de la UIFAND immediatament quan aquesta ho requereixi; conforme el que s’estableix a l’article 5 de la Llei 14/2017.

El termini per realitzar i documentar l’ERI finalitza el proper 18 de juliol del 2019, data a partir de la qual, en cas de no disposar del mateix, s’incorreria a més en una infracció molt greu de la normativa en aquesta matèria; podent comportar multes econòmiques l’import de les quals s’estableix en un mínim de 90.001 euros i un màxim de 1.000.000 euros.

Tarinas Viladrich es un despatx expert en la Prevenció del Blanqueig de Diners o Valors des de l’any 2010 a Espanya. Ara ja fa tres anys que ens hem especialitzat també en la normativa andorrana, comptant amb clients de gran renom. El nostre equip està format per professionals amb anys d’experiència en aquesta matèria; donant un gran recolzament a tots els subjectes obligats en el compliment d’aquesta Llei.

Si desitja que li ampliem aquesta informació o està interessat en que li confeccionem l’ERI de la seva entitat; no dubti en contactar amb nosaltres trucant al +34 672 212 343, i també enviant un correu electrònic a consulting@tarinas.com

Atentament, L’Equip de Tarinas Consulting.

Leave a Comment