Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Posts by Tarinas Consulting

Cursos obligatoris en matèria de PBC i FT

formació per a subjectes obligats llei pbc i ft

Formació dels subjectes obligats i el seu personal La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el seu article 42, regula la formació del personal. D’acord amb la normativa d’aplicació, els subjectes obligats han d’adoptar mesures proporcionades als seus…

Read More

Contingut de la Llei 14/2017

Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Comentaris a la LLei 14/2017, del 22 de juny, de PBC/FT. L’objectiu d’aquesta Llei; és implementar els estàndards internacionals de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme, en endavant, PBC/FT. Amb l’objectiu d’assolir el marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives. Així…

Read More

Recomanacions del GAFI en matèria de PBC/FT

recomanacions del GAFI en matèria de PBC i FT

INTRODUCCIÓ La política de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme, va sorgir a finals de la dècada dels ’80. Va sorgir com a conseqüència de la preocupació que plantejava la criminalitat financera derivada del tràfic de drogues. En aquest sentit, i gràcies a una cooperació i coordinació a nivell…

Read More

Conservació de documents de clients en matèria de PBC/FT

arxiu documents clients llei pbc i ft

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de Prevenció de Blanqueig de Diners o Valors i Finançament del Terrorisme; estableix obligacions relacionades amb la conservació i arxiu de la documentació dels clients. Conservació i arxiu de documents en matèria de PBC/FT. Per tant, els subjectes obligats han de conservar; durant un període mínim de deu…

Read More

Què és la UIFAND?

què és la UIFAND

La UIFAND, és la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra. Unitats d’intel·ligència financeres. En primer lloc, explicar que una unitat d’intel·ligència financera (UIF); és una entitat o organisme que en cada país rep i analitza les comunicacions d’operacions sospitoses. Operacions relacionades amb el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Es tracta d’una institució…

Read More

Funcions del GAFI

funcions del GAFI

Antecedents. La política de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme; va sorgir a finals de la dècada dels ’80, com a conseqüència de la preocupació que plantejava la criminalitat financera derivada del tràfic de drogues. El blanqueig de diners o valors; així com el finançament del terrorisme, era un…

Read More

Nova obligació en Prevenció de Blanqueig de Capitals

  El paper de “l’ERI” en el blanqueig de diners. L’ERI es tracta d’un informe; a través del qual, els subjectes obligats adopten mesures adequades per indentificar, avaluar i comprendre els seus riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme. L’ERI ha de: Estar adequadament documentat i, a més, tenir-ho reflectit…

Read More

Inspeccions de la UIFAND

    Comunicats de la UIFAND – prevenció del blanqueig de capitals. La UIFAND, està emetent comunicats per dur a terme tals inspeccions; amb l’objecte de verificar el nivell d’adequació dels sistemes preventius, i deixant constància del grau de compliment de la legislació vigent, i d’implicació dels subjectes obligats en la lluita i prevenció del…

Read More