Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

AUDITORIES I INFORMES

Desenvolupament de l’Auditoria Externa Independents d’obligat compliment per la Llei 14/2017 en matèria de PBC i FT.

IMPLANTACIÓ I CONSULTORIA

Adaptació de la teva empresa a la normativa en PBC i FT (Llei 14/2017). Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques de classificació i admissió de clients.

ASSESSORIA

Informació actualitzada a través del nostre Butlletí d'Actualitat. Atenció de qualsevol dubte o consulta en matèria de PBC i FT.

FORMACIÓ

Cursos obligats anuals impartits a través de la nostra plataforma web en matèria de PBC i FT.

MANTENIMENT

Suport i seguiment continu per dur a terme el compliment efectiu de la normativa.

Prevenció de Blanqueig de Capitals a Andorra

Serveis

La nostra filosofia es basa en la constància, la fidelitat, l'esforç i la permanent renovació del coneixement en la nostra especialitat.

icon-auditoria

Auditories i informes

Desenvolupament de l’Auditoria Externa Independents d’obligat compliment per la Llei 14/2017 en matèria de PBC i FT.

icon-consultoria

Implantació i consultoria

Adaptació de la teva empresa a la normativa en PBC i FT (Llei 14/2017). Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques de classificació i admissió de clients.

icon-assesoria

Assessoria

Informació actualitzada a través del nostre Butlletí d'Actualitat. Atenció de qualsevol dubte o consulta en matèria de PBC y FT. Suport davant incidències del UIFAND.

icon-formacion

Formació

Cursos obligats anuals impartits a través de la nostra plataforma web en matèria de PBC i FT.

icon-mantenimiento

Manteniment

Suport i seguiment continu per dur a terme el compliment efectiu de la normativa.

icon-crs-iai

Auditoria de CRS o IAI

D’acord amb la Llei 19/2016 d’IAI, certs subjectes obligats tenen el deure de passar auditories anuals en CRS o IAI.

icon-estudi-eri

Estudi del Risc Individual (ERI)

L’Estudi del Risc Individual va ser introduït com a obligació mitjançant l’entrada en vigor de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim

Tots els subjectes obligats de la Llei de PBC/FT tenen l’obligació de disposar d’un canal de denúncies perquè tots els empleats, directius i agents puguin denunciar, de manera anònima, qualsevol infracció de la legislació en el si de la seva companyia.

icon-faqs

Preguntes freqüents

Què és PBC i FT, subjectes obligats, obligacions, infraccions i sancions, legislació...

Blog

formació per a subjectes obligats llei pbc i ft

Cursos obligatoris en matèria de PBC i FT

By Tarinas Consulting | 28 setembre, 2018

Formació dels subjectes obligats i el seu personal La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el seu article 42, regula la formació del personal. D’acord amb la normativa d’aplicació, els subjectes obligats han d’adoptar mesures proporcionades als seus…

Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Contingut de la Llei 14/2017

By Tarinas Consulting | 26 setembre, 2018

Comentaris a la LLei 14/2017, del 22 de juny, de PBC/FT. L’objectiu d’aquesta Llei; és implementar els estàndards internacionals de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme, en endavant, PBC/FT. Amb l’objectiu d’assolir el marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives. Així…

recomanacions del GAFI en matèria de PBC i FT

Recomanacions del GAFI en matèria de PBC/FT

By Tarinas Consulting | 14 agost, 2018

INTRODUCCIÓ La política de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme, va sorgir a finals de la dècada dels ’80. Va sorgir com a conseqüència de la preocupació que plantejava la criminalitat financera derivada del tràfic de drogues. En aquest sentit, i gràcies a una cooperació i coordinació a nivell…